Κατηγορία: Θεωρία

Σκακιστική Γραφή

Το σκάκι έχει το δικό του σύστημα καταγραφής των παρτίδων.Η εκμάθηση της σκακιστικής γραφής θα βοηθήσει τόσο εμάς τους ίδιους στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, ασκήσεων και σκακιστικών βιβλίων που θα μελετήσουμε όσο και τους προπονητές μας οι οποίοι θα μπορούν με ευκολία να μας υποδείξουν τα λάθη μας και να βελτιωθούμε από αυτά. Το μόνο που χρειάζεται είναι εξάσκηση....

Max Ernst, Chess Set, 1944, maple and nutwood

Άμυνα Petroff (Ρωσική παρτίδα)

  Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση το: Άμυνα Petroff (Ρωσική παρτίδα), όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου, στα πλαίσια της μικρής βιβλιοθήκης ανοιγμάτων που επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου κύριος Τσολομύτης Αντώνης.

Josef Hartwig, Bauhaus-Schachspiel (Modell I) (Bauhaus Chess Set [Model I]), 2007, re-edition of the original chess set from 1923.

Σκωτική παρτίδα και Σκωτικό γκαμπί

    Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση το: Σκωτική παρτίδα και Σκωτικό γκαμπί, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου, στα πλαίσια της μικρής βιβλιοθήκης ανοιγμάτων που επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου κύριος Τσολομύτης Αντώνης.

Γκαμπί του Έβανς

    Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση το Γκαμπί του Έβανς, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου, στα πλαίσια της μικρής βιβλιοθήκης ανοιγμάτων που επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου κύριος Τσολομύτης Αντώνης.  

Η Ιταλική Παρτίδα (Giuoco Pianno)

Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση την Ιταλική Παρτίδα (Giuoco Pianno) από εδώ, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου.