Η Ιταλική Παρτίδα (Giuoco Pianno)

Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση την Ιταλική Παρτίδα (Giuoco Pianno) από εδώ, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου.