Αναλυτικά αποτελέσματα (ανά γύρο) 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου 2014, κατηγορία Δημοτικών (Δ-ΣΤ)

   Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Δημοτικών (τάξεις Δ-ΣΤ).

    Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.

ΣΚΑΚΙΕΡΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΒΑΘΜΟΙΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γύρος 1
1Μπαλτά Μαρία00 - 10Αγγελάκης Στέλιος
2Αποστόλου Δημήτρης01 - 00Οργέτας Ανδρέας Μάριος
3Πέτρου Παναγιώτης01 - 00Αποστόλου Χρυσόστομος
4Βέβας Γεώργιος01 - 00Πανταζώνης Μανώλης
5Παππάς Ηλίας01 - 00Βασιλείου Τριαντάφυλλος
6Βλαβιανού Δήμητρα00 - 10Πασάι Ρέι
7Ράπτης Γεώργιος01 - 00Βογιατζής Δημήτρης
8Γαρουφαλής Αθανάσιος00,5 – 0,50Ρώση Αλέξανδρος
9Σίμος Γιάννης00,5 – 0,50Γεωργίου Ιωάννης
10Γκίκα Ίριδα00 - 10Σοφούλης Δημήτρης
11Στεργιούλας Δημήτριος01 - 00Δήμος Στέφανος
12Δελαβέρης Εμμανουήλ01 - 00Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
13Σωματόπουλος Στέλιος01 - 00Δημόπουλος Ρένος
14Διακοσταμάτης Σταύρος00 - 10Τσολάκης Παράσχος
15Τσολομύτης Παναγιώτης00 - 10Ελένη Δέσποινα
16Κερκέζος Δημήτρης01 - 00Φραντζέσκος Δημήτριος
17Φώλας Γλαύκος01 - 00Κουκούλης Ευστράτιος
18Λεκάκης Κωνσταντίνος00,5 – 0,50Χατζηανδρέου Δημήτρης
19Χατζόπουλος Χρήστος Παναγιώτης00 - 10Μαραπά Σιμέλα
20Μιχαλακέλη Άννα00,5 – 0,50Χριστοφής Δημήτρης
21Χριστοφής Εμμανουήλ00 - 10Μούσης Παναγιώτης
Γύρος 2
1Αγγελάκης Στέλιος11 - 01Πέτρου Παναγιώτης
2Παππάς Ηλίας11 - 01Αποστόλου Δημήτρης
3Πασάι Ρέι10 - 11Βέβας Γεώργιος
4Σοφούλης Δημήτρης10 - 11Δελαβέρης Εμμανουήλ
5Ελένη Δέσποινα11 - 01Ράπτης Γεώργιος
6Τσολάκης Παράσχος11 - 01Κερκέζος Δημήτρης
7Μαραπά Σιμέλα10 - 11Στεργιούλας Δημήτριος
8Μούσης Παναγιώτης10 - 11Σωματόπουλος Στέλιος
9Γεωργίου Ιωάννης0.51 - 01Φώλας Γλαύκος
10Χατζηανδρέου Δημήτρης0.50 - 10.5Γαρουφαλής Αθανάσιος
11Χριστοφής Δημήτρης0.51 - 00.5Λεκάκης Κωνσταντίνος
12Ρώση Αλέξανδρος0.51 - 00.5Μιχαλακέλη Άννα
13Αποστόλου Χρυσόστομος00 - 1Σίμος Γιάννης
14Βασιλείου Τριαντάφυλλος01 - 00Κουκούλης Ευστράτιος
15Οργέτας Ανδρέας Μάριος01 - 00Βλαβιανού Δήμητρα
16Βογιατζής Δημήτρης00,5 – 0,50Μπαλτά Μαρία
17Πανταζώνης Μανώλης00 - 10Γκίκα Ίριδα
18Δήμος Στέφανος00 - 10Τσολομύτης Παναγιώτης
19Δημόπουλος Ρένος01 - 00Χριστοφής Εμμανουήλ
20Στεργιούλας Σάββας Απόστολος01 - 00Διακοσταμάτης Σταύρος
Φραντζέσκος Δημήτριος01 - -Bye
Γύρος 3
1Στεργιούλας Δημήτριος20 - 12Αγγελάκης Στέλιος
2Βέβας Γεώργιος20 - 12Παππάς Ηλίας
3Δελαβέρης Εμμανουήλ21 - 02Τσολάκης Παράσχος
4Σωματόπουλος Στέλιος20 - 12Ελένη Δέσποινα
5Γαρουφαλής Αθανάσιος1.51 - 01.5Γεωργίου Ιωάννης
6Σίμος Γιάννης1.50 - 11.5Ρώση Αλέξανδρος
7Αποστόλου Δημήτρης11 - 01.5Χριστοφής Δημήτρης
8Πέτρου Παναγιώτης10 - 11Βασιλείου Τριαντάφυλλος
9Γκίκα Ίριδα10 - 11Πασάι Ρέι
10Ράπτης Γεώργιος10 - 11Δημόπουλος Ρένος
11Κερκέζος Δημήτρης11 - 01Σοφούλης Δημήτρης
12Τσολομύτης Παναγιώτης11 - 01Μαραπά Σιμέλα
13Φραντζέσκος Δημήτριος10 - 11Μούσης Παναγιώτης
14Φώλας Γλαύκος10,5 – 0,51Οργέτας Ανδρέας Μάριος
15Λεκάκης Κωνσταντίνος0.50 - 11Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
16Μιχαλακέλη Άννα0.50 - 10.5Βογιατζής Δημήτρης
17Μπαλτά Μαρία0.50,5 – 0,50.5Χατζηανδρέου Δημήτρης
18Διακοσταμάτης Σταύρος00,5 – 0,50Αποστόλου Χρυσόστομος
19Βλαβιανού Δήμητρα00 - 10Πανταζώνης Μανώλης
20Κουκούλης Ευστράτιος00,5 – 0,50Δήμος Στέφανος
Χριστοφής Εμμανουήλ01 - -Bye
Γύρος 4
1Αγγελάκης Στέλιος31 - 03Παππάς Ηλίας
2Ελένη Δέσποινα30 - 13Δελαβέρης Εμμανουήλ
3Βασιλείου Τριαντάφυλλος20 - 12.5Γαρουφαλής Αθανάσιος
4Ρώση Αλέξανδρος2.50,5 – 0,52Βέβας Γεώργιος
5Τσολάκης Παράσχος21 - 02Αποστόλου Δημήτρης
6Δημόπουλος Ρένος20 - 12Στεργιούλας Δημήτριος
7Στεργιούλας Σάββας Απόστολος20,5 – 0,52Κερκέζος Δημήτρης
8Μούσης Παναγιώτης20 - 12Τσολομύτης Παναγιώτης
9Πασάι Ρέι21 - 02Σωματόπουλος Στέλιος
10Βογιατζής Δημήτρης1.50,5 – 0,51.5Φώλας Γλαύκος
11Γεωργίου Ιωάννης1.51 - 01.5Χριστοφής Δημήτρης
12Οργέτας Ανδρέας Μάριος1.50,5 – 0,51.5Σίμος Γιάννης
13Χατζηανδρέου Δημήτρης10,5 – 0,51Γκίκα Ίριδα
14Μαραπά Σιμέλα11 - 01Ράπτης Γεώργιος
15Σοφούλης Δημήτρης11 - 01Μπαλτά Μαρία
16Χριστοφής Εμμανουήλ10 - 11Πέτρου Παναγιώτης
17Πανταζώνης Μανώλης11 - 01Φραντζέσκος Δημήτριος
18Αποστόλου Χρυσόστομος0.50 - 10.5Λεκάκης Κωνσταντίνος
19Δήμος Στέφανος0.51 - 00.5Μιχαλακέλη Άννα
20Κουκούλης Ευστράτιος0.51 - 00.5Διακοσταμάτης Σταύρος
Βλαβιανού Δήμητρα01 - -Bye
Γύρος 5
1Δελαβέρης Εμμανουήλ41 - 04Αγγελάκης Στέλιος
2Γαρουφαλής Αθανάσιος3.50 - 13Ελένη Δέσποινα
3Παππάς Ηλίας30,5 – 0,53Τσολάκης Παράσχος
4Στεργιούλας Δημήτριος30,5 – 0,53Πασάι Ρέι
5Τσολομύτης Παναγιώτης31 - 03Ρώση Αλέξανδρος
6Βέβας Γεώργιος2.51 - 02.5Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
7Κερκέζος Δημήτρης2.51 - 02.5Γεωργίου Ιωάννης
8Αποστόλου Δημήτρης21 - 02Πανταζώνης Μανώλης
9Οργέτας Ανδρέας Μάριος20 - 12Βασιλείου Τριαντάφυλλος
10Πέτρου Παναγιώτης21 - 02Βογιατζής Δημήτρης
11Σίμος Γιάννης20,5 – 0,52Δημόπουλος Ρένος
12Σωματόπουλος Στέλιος21 - 02Μαραπά Σιμέλα
13Φώλας Γλαύκος20 - 12Μούσης Παναγιώτης
14Χριστοφής Δημήτρης1.50 - 12Σοφούλης Δημήτρης
15Γκίκα Ίριδα1.50,5 – 0,51.5Κουκούλης Ευστράτιος
16Λεκάκης Κωνσταντίνος1.50,5 – 0,51.5Δήμος Στέφανος
17Ράπτης Γεώργιος10 - 11.5Χατζηανδρέου Δημήτρης
18Φραντζέσκος Δημήτριος11 - 01Βλαβιανού Δήμητρα
19Μπαλτά Μαρία1- - -1Χριστοφής Εμμανουήλ
20Μιχαλακέλη Άννα0.50 - 10.5Αποστόλου Χρυσόστομος
Διακοσταμάτης Σταύρος0.51 - -Bye
Γύρος 6
1Τσολομύτης Παναγιώτης40 - 15Δελαβέρης Εμμανουήλ
2Αγγελάκης Στέλιος41 - 04Ελένη Δέσποινα
3Στεργιούλας Δημήτριος3.50 - 13.5Βέβας Γεώργιος
4Τσολάκης Παράσχος3.51 - 03.5Γαρουφαλής Αθανάσιος
5Πασάι Ρέι3.50 - 13.5Κερκέζος Δημήτρης
6Μούσης Παναγιώτης30 - 13.5Παππάς Ηλίας
7Ρώση Αλέξανδρος30 - 13Αποστόλου Δημήτρης
8Βασιλείου Τριαντάφυλλος31 - 03Σωματόπουλος Στέλιος
9Σοφούλης Δημήτρης31 - 03Πέτρου Παναγιώτης
10Γεωργίου Ιωάννης2.50 - 12.5Δημόπουλος Ρένος
11Χατζηανδρέου Δημήτρης2.50 - 12.5Σίμος Γιάννης
12Στεργιούλας Σάββας Απόστολος2.51 - 02Γκίκα Ίριδα
13Βογιατζής Δημήτρης20 - 12Οργέτας Ανδρέας Μάριος
14Δήμος Στέφανος21 - 02Φώλας Γλαύκος
15Κουκούλης Ευστράτιος20,5 – 0,52Φραντζέσκος Δημήτριος
16Μαραπά Σιμέλα20 - 12Λεκάκης Κωνσταντίνος
17Πανταζώνης Μανώλης21 - 01.5Αποστόλου Χρυσόστομος
18Χριστοφής Δημήτρης1.50 - 11.5Διακοσταμάτης Σταύρος
19Βλαβιανού Δήμητρα11 - 01Ράπτης Γεώργιος
20Μπαλτά Μαρία1- - -1Χριστοφής Εμμανουήλ
Μιχαλακέλη Άννα0.51 - -Bye
Γύρος 7
1Παππάς Ηλίας4.50 - 16Δελαβέρης Εμμανουήλ
2Κερκέζος Δημήτρης4.50 - 15Αγγελάκης Στέλιος
3Βέβας Γεώργιος4.50 - 14.5Τσολάκης Παράσχος
4Αποστόλου Δημήτρης40 - 14Σοφούλης Δημήτρης
5Ελένη Δέσποινα41 - 04Βασιλείου Τριαντάφυλλος
6Γαρουφαλής Αθανάσιος3.50 - 14Τσολομύτης Παναγιώτης
7Δημόπουλος Ρένος3.50 - 13.5Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
8Σίμος Γιάννης3.50 - 13.5Πασάι Ρέι
9Λεκάκης Κωνσταντίνος30 - 13.5Στεργιούλας Δημήτριος
10Σωματόπουλος Στέλιος31 - 03Δήμος Στέφανος
11Πέτρου Παναγιώτης30 - 13Μούσης Παναγιώτης
12Οργέτας Ανδρέας Μάριος31 - 03Πανταζώνης Μανώλης
13Διακοσταμάτης Σταύρος2.51 - 03Ρώση Αλέξανδρος
14Φραντζέσκος Δημήτριος2.51 - 02.5Γεωργίου Ιωάννης
15Χατζηανδρέου Δημήτρης2.50,5 – 0,52.5Κουκούλης Ευστράτιος
16Φώλας Γλαύκος20 - 12Βλαβιανού Δήμητρα
17Γκίκα Ίριδα21 - 02Βογιατζής Δημήτρης
18Μαραπά Σιμέλα21 - 01.5Μιχαλακέλη Άννα
19Αποστόλου Χρυσόστομος1.50 - 11.5Χριστοφής Δημήτρης
20Μπαλτά Μαρία1- - -1Χριστοφής Εμμανουήλ
Ράπτης Γεώργιος11 - -Bye

    Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *