Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2014

Αναλυτικά αποτελέσματα (ανά γύρο) 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου 2014, κατηγορία Δημοτικών (Δ-ΣΤ)

   Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Δημοτικών (τάξεις Δ-ΣΤ).     Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.     Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.  

Αναλυτικά αποτελέσματα (ανά γύρο) 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου 2014, κατηγορία Δημοτικών (Α-Γ)

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Δημοτικών (τάξεις Α-Γ). Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.     Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.

Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου – κατ. Γυμνασίων

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Γυμνασίων.     Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.     Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.    

Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου – κατ. Λυκείων

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Λυκείου.     Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.     Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.     Στις επόμενες ημέρες...

Κατάταξη Ατομικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2014

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε την τελική κατάταξη για το Ατομικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε, στις 22 Μαρτίου, στην Εμπορική Σχολή στο Καρλόβασι.     Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε το ξεχωριστό αρχείο με τα στοιχεία της κατάταξης μετά από τους 5 γύρους που διήρκησε το τουρνουά.