Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2013

Max Ernst, Chess Set, 1944, maple and nutwood

Άμυνα Petroff (Ρωσική παρτίδα)

  Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση το: Άμυνα Petroff (Ρωσική παρτίδα), όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου, στα πλαίσια της μικρής βιβλιοθήκης ανοιγμάτων που επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου κύριος Τσολομύτης Αντώνης.

Josef Hartwig, Bauhaus-Schachspiel (Modell I) (Bauhaus Chess Set [Model I]), 2007, re-edition of the original chess set from 1923.

Σκωτική παρτίδα και Σκωτικό γκαμπί

    Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση το: Σκωτική παρτίδα και Σκωτικό γκαμπί, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου, στα πλαίσια της μικρής βιβλιοθήκης ανοιγμάτων που επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου κύριος Τσολομύτης Αντώνης.

Γκαμπί του Έβανς

    Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση το Γκαμπί του Έβανς, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου, στα πλαίσια της μικρής βιβλιοθήκης ανοιγμάτων που επιμελείται ο προπονητής του συλλόγου κύριος Τσολομύτης Αντώνης.  

Σκάκι και Υπολογιστές

    Στο σύνδεσμο ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Ανδρέα Παπασαλούρου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια της 2ης μέρας του 1ου Σχολικού Σκακιστικού Φεστιβάλ Σάμου (22/6/2013), όπου αναλύεται ο τρόπος που παίζει σκάκι ένας υπολογιστής. Σκάκι και Υπολογιστές (ομιλία)

Χαιρετισμοί στο 1ο Σχολικό Σκακιστικό Φεστιβάλ Σάμου

Στους σύνδεσμους που ακολουθούν, αναρτήθηκαν οι χαιρετισμοί και τα μηνύματα που απηύθυναν στους μετέχοντες του 1ου Σχολικού Σκακιστικού Φεστιβάλ Σάμου, στις 21/06/2013: η Ευρωβουλευτής Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (κατεβάστε το μήνυμα από εδώ) και ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, γραμματέας της Επιτροπής Διοργανώσεων FIDE (Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας και Μέλος Προεδρείου ECU (Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ομοσπονδίας), (κατεβάστε το μήνυμα από εδώ).  

Η Ιταλική Παρτίδα (Giuoco Pianno)

Μπορείτε να κατεβάσετε για εξάσκηση την Ιταλική Παρτίδα (Giuoco Pianno) από εδώ, όπως παρουσιάστηκε στα μαθήματα θεωρίας του Σκακιστικού Συλλόγου Σάμου Μέλισσου.