Σκάκι και Υπολογιστές

    Στο σύνδεσμο ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Ανδρέα Παπασαλούρου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια της 2ης μέρας του 1ου Σχολικού Σκακιστικού Φεστιβάλ Σάμου (22/6/2013), όπου αναλύεται ο τρόπος που παίζει σκάκι ένας υπολογιστής.

Σκάκι και Υπολογιστές (ομιλία)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *