Συλλογική Παρτίδα (No3) στο ICCF.COM του τμήματος του Βαθέος του Μέλισσου

Εκτός από την προτεινόμενη κίνηση θα θέλαμε να μάθουμε μέσα από ένα σύντομο σχόλιο και την ιδέα στην οποία στηρίζεται την πρόταση σας

One thought on “Συλλογική Παρτίδα (No3) στο ICCF.COM του τμήματος του Βαθέος του Μέλισσου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *