Εγγραφή στον Σύλλογο – Απόκτηση Σκακιστικού Δελτίου

eso1Παρακαλούνται όσοι αθλητές του Συλλόγου δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους να το κάνουν έως το τέλος Μαρτίου. Εκτός από την συμπλήρωση του συν/νου εντύπου, χρειαζόμαστε 1) Πιστοποιητικό γέννησης ή Ταυτότητα 2) Δύο φωτογραφίες 3) Υπογραφή Ιατρού στο έντυπο. Η μη έκδοση σκακιστικού δελτίου δημιουργεί πρόβληματα στην ευρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

Αιτηση εγγραφής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *