Απολογισμός του προγράμματος “Σκάκι στο Σχολείο” από το Γυμνάσιο Καρλοβασίων (’12-’13)

Μπορείτε να διαβάσετε ένα σύντομο απολογισμό του σχολικού προγράμματος “Σκάκι στο Σχολείο”, όπως πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καρλοβασίων για το σχολικό έτος 2012-2013 και ανηρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό βιβλιαράκι, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά η ιδέα, ο τρόπος οργάνωσης, η παιδαγωγική προσέγγιση και να δείτε στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις της χρονιάς, ενώ στο παράρτημα περιέχονται ορισμένα παραδοτέα (παρουσιάσεις και αναλύσεις παρτίδων) που δεν είχαν ακόμη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μέλισσου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *