Γνωριμία με τους συνδυασμούς – Μέρος Β’

Η συνέχεια των μαθημάτων μας “Γνωριμία με τους συνδυασμούς” ασχολείται στο δέυτερο μέρος της με τα θέματα, της υπονόμευσης, των υπερφορτομένων κομματιών, της παρεμβολής και της απομάκρυνσης.

Καλή επιτυχία!

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *