Θέματα και λύσεις στα ζητήματα του 2ου Κυπέλλου Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

Μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε τα θέματα αλλά και τις λύσεις των ζητημάτων του 2ου Κυπέλλου Ελλαδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *