Αναλυτικά αποτελέσματα (ανά γύρο) 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου 2014, κατηγορία Δημοτικών (Δ-ΣΤ)

   Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Δημοτικών (τάξεις Δ-ΣΤ).

    Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.

ΣΚΑΚΙΕΡΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΒΑΘΜΟΙΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γύρος 1
1Μπαλτά Μαρία00 - 10Αγγελάκης Στέλιος
2Αποστόλου Δημήτρης01 - 00Οργέτας Ανδρέας Μάριος
3Πέτρου Παναγιώτης01 - 00Αποστόλου Χρυσόστομος
4Βέβας Γεώργιος01 - 00Πανταζώνης Μανώλης
5Παππάς Ηλίας01 - 00Βασιλείου Τριαντάφυλλος
6Βλαβιανού Δήμητρα00 - 10Πασάι Ρέι
7Ράπτης Γεώργιος01 - 00Βογιατζής Δημήτρης
8Γαρουφαλής Αθανάσιος00,5 – 0,50Ρώση Αλέξανδρος
9Σίμος Γιάννης00,5 – 0,50Γεωργίου Ιωάννης
10Γκίκα Ίριδα00 - 10Σοφούλης Δημήτρης
11Στεργιούλας Δημήτριος01 - 00Δήμος Στέφανος
12Δελαβέρης Εμμανουήλ01 - 00Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
13Σωματόπουλος Στέλιος01 - 00Δημόπουλος Ρένος
14Διακοσταμάτης Σταύρος00 - 10Τσολάκης Παράσχος
15Τσολομύτης Παναγιώτης00 - 10Ελένη Δέσποινα
16Κερκέζος Δημήτρης01 - 00Φραντζέσκος Δημήτριος
17Φώλας Γλαύκος01 - 00Κουκούλης Ευστράτιος
18Λεκάκης Κωνσταντίνος00,5 – 0,50Χατζηανδρέου Δημήτρης
19Χατζόπουλος Χρήστος Παναγιώτης00 - 10Μαραπά Σιμέλα
20Μιχαλακέλη Άννα00,5 – 0,50Χριστοφής Δημήτρης
21Χριστοφής Εμμανουήλ00 - 10Μούσης Παναγιώτης
Γύρος 2
1Αγγελάκης Στέλιος11 - 01Πέτρου Παναγιώτης
2Παππάς Ηλίας11 - 01Αποστόλου Δημήτρης
3Πασάι Ρέι10 - 11Βέβας Γεώργιος
4Σοφούλης Δημήτρης10 - 11Δελαβέρης Εμμανουήλ
5Ελένη Δέσποινα11 - 01Ράπτης Γεώργιος
6Τσολάκης Παράσχος11 - 01Κερκέζος Δημήτρης
7Μαραπά Σιμέλα10 - 11Στεργιούλας Δημήτριος
8Μούσης Παναγιώτης10 - 11Σωματόπουλος Στέλιος
9Γεωργίου Ιωάννης0.51 - 01Φώλας Γλαύκος
10Χατζηανδρέου Δημήτρης0.50 - 10.5Γαρουφαλής Αθανάσιος
11Χριστοφής Δημήτρης0.51 - 00.5Λεκάκης Κωνσταντίνος
12Ρώση Αλέξανδρος0.51 - 00.5Μιχαλακέλη Άννα
13Αποστόλου Χρυσόστομος00 - 1Σίμος Γιάννης
14Βασιλείου Τριαντάφυλλος01 - 00Κουκούλης Ευστράτιος
15Οργέτας Ανδρέας Μάριος01 - 00Βλαβιανού Δήμητρα
16Βογιατζής Δημήτρης00,5 – 0,50Μπαλτά Μαρία
17Πανταζώνης Μανώλης00 - 10Γκίκα Ίριδα
18Δήμος Στέφανος00 - 10Τσολομύτης Παναγιώτης
19Δημόπουλος Ρένος01 - 00Χριστοφής Εμμανουήλ
20Στεργιούλας Σάββας Απόστολος01 - 00Διακοσταμάτης Σταύρος
Φραντζέσκος Δημήτριος01 - -Bye
Γύρος 3
1Στεργιούλας Δημήτριος20 - 12Αγγελάκης Στέλιος
2Βέβας Γεώργιος20 - 12Παππάς Ηλίας
3Δελαβέρης Εμμανουήλ21 - 02Τσολάκης Παράσχος
4Σωματόπουλος Στέλιος20 - 12Ελένη Δέσποινα
5Γαρουφαλής Αθανάσιος1.51 - 01.5Γεωργίου Ιωάννης
6Σίμος Γιάννης1.50 - 11.5Ρώση Αλέξανδρος
7Αποστόλου Δημήτρης11 - 01.5Χριστοφής Δημήτρης
8Πέτρου Παναγιώτης10 - 11Βασιλείου Τριαντάφυλλος
9Γκίκα Ίριδα10 - 11Πασάι Ρέι
10Ράπτης Γεώργιος10 - 11Δημόπουλος Ρένος
11Κερκέζος Δημήτρης11 - 01Σοφούλης Δημήτρης
12Τσολομύτης Παναγιώτης11 - 01Μαραπά Σιμέλα
13Φραντζέσκος Δημήτριος10 - 11Μούσης Παναγιώτης
14Φώλας Γλαύκος10,5 – 0,51Οργέτας Ανδρέας Μάριος
15Λεκάκης Κωνσταντίνος0.50 - 11Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
16Μιχαλακέλη Άννα0.50 - 10.5Βογιατζής Δημήτρης
17Μπαλτά Μαρία0.50,5 – 0,50.5Χατζηανδρέου Δημήτρης
18Διακοσταμάτης Σταύρος00,5 – 0,50Αποστόλου Χρυσόστομος
19Βλαβιανού Δήμητρα00 - 10Πανταζώνης Μανώλης
20Κουκούλης Ευστράτιος00,5 – 0,50Δήμος Στέφανος
Χριστοφής Εμμανουήλ01 - -Bye
Γύρος 4
1Αγγελάκης Στέλιος31 - 03Παππάς Ηλίας
2Ελένη Δέσποινα30 - 13Δελαβέρης Εμμανουήλ
3Βασιλείου Τριαντάφυλλος20 - 12.5Γαρουφαλής Αθανάσιος
4Ρώση Αλέξανδρος2.50,5 – 0,52Βέβας Γεώργιος
5Τσολάκης Παράσχος21 - 02Αποστόλου Δημήτρης
6Δημόπουλος Ρένος20 - 12Στεργιούλας Δημήτριος
7Στεργιούλας Σάββας Απόστολος20,5 – 0,52Κερκέζος Δημήτρης
8Μούσης Παναγιώτης20 - 12Τσολομύτης Παναγιώτης
9Πασάι Ρέι21 - 02Σωματόπουλος Στέλιος
10Βογιατζής Δημήτρης1.50,5 – 0,51.5Φώλας Γλαύκος
11Γεωργίου Ιωάννης1.51 - 01.5Χριστοφής Δημήτρης
12Οργέτας Ανδρέας Μάριος1.50,5 – 0,51.5Σίμος Γιάννης
13Χατζηανδρέου Δημήτρης10,5 – 0,51Γκίκα Ίριδα
14Μαραπά Σιμέλα11 - 01Ράπτης Γεώργιος
15Σοφούλης Δημήτρης11 - 01Μπαλτά Μαρία
16Χριστοφής Εμμανουήλ10 - 11Πέτρου Παναγιώτης
17Πανταζώνης Μανώλης11 - 01Φραντζέσκος Δημήτριος
18Αποστόλου Χρυσόστομος0.50 - 10.5Λεκάκης Κωνσταντίνος
19Δήμος Στέφανος0.51 - 00.5Μιχαλακέλη Άννα
20Κουκούλης Ευστράτιος0.51 - 00.5Διακοσταμάτης Σταύρος
Βλαβιανού Δήμητρα01 - -Bye
Γύρος 5
1Δελαβέρης Εμμανουήλ41 - 04Αγγελάκης Στέλιος
2Γαρουφαλής Αθανάσιος3.50 - 13Ελένη Δέσποινα
3Παππάς Ηλίας30,5 – 0,53Τσολάκης Παράσχος
4Στεργιούλας Δημήτριος30,5 – 0,53Πασάι Ρέι
5Τσολομύτης Παναγιώτης31 - 03Ρώση Αλέξανδρος
6Βέβας Γεώργιος2.51 - 02.5Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
7Κερκέζος Δημήτρης2.51 - 02.5Γεωργίου Ιωάννης
8Αποστόλου Δημήτρης21 - 02Πανταζώνης Μανώλης
9Οργέτας Ανδρέας Μάριος20 - 12Βασιλείου Τριαντάφυλλος
10Πέτρου Παναγιώτης21 - 02Βογιατζής Δημήτρης
11Σίμος Γιάννης20,5 – 0,52Δημόπουλος Ρένος
12Σωματόπουλος Στέλιος21 - 02Μαραπά Σιμέλα
13Φώλας Γλαύκος20 - 12Μούσης Παναγιώτης
14Χριστοφής Δημήτρης1.50 - 12Σοφούλης Δημήτρης
15Γκίκα Ίριδα1.50,5 – 0,51.5Κουκούλης Ευστράτιος
16Λεκάκης Κωνσταντίνος1.50,5 – 0,51.5Δήμος Στέφανος
17Ράπτης Γεώργιος10 - 11.5Χατζηανδρέου Δημήτρης
18Φραντζέσκος Δημήτριος11 - 01Βλαβιανού Δήμητρα
19Μπαλτά Μαρία1- - -1Χριστοφής Εμμανουήλ
20Μιχαλακέλη Άννα0.50 - 10.5Αποστόλου Χρυσόστομος
Διακοσταμάτης Σταύρος0.51 - -Bye
Γύρος 6
1Τσολομύτης Παναγιώτης40 - 15Δελαβέρης Εμμανουήλ
2Αγγελάκης Στέλιος41 - 04Ελένη Δέσποινα
3Στεργιούλας Δημήτριος3.50 - 13.5Βέβας Γεώργιος
4Τσολάκης Παράσχος3.51 - 03.5Γαρουφαλής Αθανάσιος
5Πασάι Ρέι3.50 - 13.5Κερκέζος Δημήτρης
6Μούσης Παναγιώτης30 - 13.5Παππάς Ηλίας
7Ρώση Αλέξανδρος30 - 13Αποστόλου Δημήτρης
8Βασιλείου Τριαντάφυλλος31 - 03Σωματόπουλος Στέλιος
9Σοφούλης Δημήτρης31 - 03Πέτρου Παναγιώτης
10Γεωργίου Ιωάννης2.50 - 12.5Δημόπουλος Ρένος
11Χατζηανδρέου Δημήτρης2.50 - 12.5Σίμος Γιάννης
12Στεργιούλας Σάββας Απόστολος2.51 - 02Γκίκα Ίριδα
13Βογιατζής Δημήτρης20 - 12Οργέτας Ανδρέας Μάριος
14Δήμος Στέφανος21 - 02Φώλας Γλαύκος
15Κουκούλης Ευστράτιος20,5 – 0,52Φραντζέσκος Δημήτριος
16Μαραπά Σιμέλα20 - 12Λεκάκης Κωνσταντίνος
17Πανταζώνης Μανώλης21 - 01.5Αποστόλου Χρυσόστομος
18Χριστοφής Δημήτρης1.50 - 11.5Διακοσταμάτης Σταύρος
19Βλαβιανού Δήμητρα11 - 01Ράπτης Γεώργιος
20Μπαλτά Μαρία1- - -1Χριστοφής Εμμανουήλ
Μιχαλακέλη Άννα0.51 - -Bye
Γύρος 7
1Παππάς Ηλίας4.50 - 16Δελαβέρης Εμμανουήλ
2Κερκέζος Δημήτρης4.50 - 15Αγγελάκης Στέλιος
3Βέβας Γεώργιος4.50 - 14.5Τσολάκης Παράσχος
4Αποστόλου Δημήτρης40 - 14Σοφούλης Δημήτρης
5Ελένη Δέσποινα41 - 04Βασιλείου Τριαντάφυλλος
6Γαρουφαλής Αθανάσιος3.50 - 14Τσολομύτης Παναγιώτης
7Δημόπουλος Ρένος3.50 - 13.5Στεργιούλας Σάββας Απόστολος
8Σίμος Γιάννης3.50 - 13.5Πασάι Ρέι
9Λεκάκης Κωνσταντίνος30 - 13.5Στεργιούλας Δημήτριος
10Σωματόπουλος Στέλιος31 - 03Δήμος Στέφανος
11Πέτρου Παναγιώτης30 - 13Μούσης Παναγιώτης
12Οργέτας Ανδρέας Μάριος31 - 03Πανταζώνης Μανώλης
13Διακοσταμάτης Σταύρος2.51 - 03Ρώση Αλέξανδρος
14Φραντζέσκος Δημήτριος2.51 - 02.5Γεωργίου Ιωάννης
15Χατζηανδρέου Δημήτρης2.50,5 – 0,52.5Κουκούλης Ευστράτιος
16Φώλας Γλαύκος20 - 12Βλαβιανού Δήμητρα
17Γκίκα Ίριδα21 - 02Βογιατζής Δημήτρης
18Μαραπά Σιμέλα21 - 01.5Μιχαλακέλη Άννα
19Αποστόλου Χρυσόστομος1.50 - 11.5Χριστοφής Δημήτρης
20Μπαλτά Μαρία1- - -1Χριστοφής Εμμανουήλ
Ράπτης Γεώργιος11 - -Bye

    Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.

 

Αναλυτικά αποτελέσματα (ανά γύρο) 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου 2014, κατηγορία Δημοτικών (Α-Γ)

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Δημοτικών (τάξεις Α-Γ).

Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.

ΣκακιεραΟνοματεπωνυμοΒαθμοιΑποτελεσμαΒαθμοιΟνοματεπωνυμο
Γύρος 1
1Βασιλείου Γιώργος00 - 10Πανούσος Ευάγγελος
2Πανούσος Παναγιώτης01 - 00Γουβάλα Ευαγγελία
3Διαμαντάκος Σωτήριος01 - 00Παντερλή Πηνελόπη
4Σάββας Κωνσταντίνος00 - 10Καζάζη Αικατερίνη
5Κατσούλης Εμμανουήλ00 - 10Σκούρα Ευαγγελία
6Στεργιούλας Μάριος01 - 00Λυμπέρης Δημήτρης
7Μαθιού Δήμητρα00 - 10Ταρασίδης Δημήτρης
8Χατζοπούλου Παναγιώτα00 - 10Μαθιός Νίκος
9Μεταφτσής Δημήτρης01 - 00Χριστοφής Βαγγέλης
Γύρος 2
1Πανούσος Ευάγγελος10 - 11Διαμαντάκος Σωτήριος
2Καζάζη Αικατερίνη11 - 01Πανούσος Παναγιώτης
3Μαθιός Νίκος10 - 11Στεργιούλας Μάριος
4Σκούρα Ευαγγελία10,5 – 0,51Μεταφτσής Δημήτρης
5Ταρασίδης Δημήτρης11 - 00Βασιλείου Γιώργος
6Γουβάλα Ευαγγελία00 - 10Μαθιού Δήμητρα
7Παντερλή Πηνελόπη00 - 10Κατσούλης Εμμανουήλ
8Λυμπέρης Δημήτρης00,5 – 0,50Σάββας Κωνσταντίνος
Χριστοφής Βαγγέλης01 - -Bye
Γύρος 3
1Διαμαντάκος Σωτήριος21 - 02Ταρασίδης Δημήτρης
2Στεργιούλας Μάριος21 - 02Καζάζη Αικατερίνη
3Μεταφτσής Δημήτρης1.51 - 01Κατσούλης Εμμανουήλ
4Μαθιού Δήμητρα10,5 – 0,51.5Σκούρα Ευαγγελία
5Πανούσος Παναγιώτης10 - 11Μαθιός Νίκος
6Χριστοφής Βαγγέλης11 - 01Πανούσος Ευάγγελος
7Βασιλείου Γιώργος00,5 – 0,50.5Λυμπέρης Δημήτρης
8Σάββας Κωνσταντίνος0.50 - 10Γουβάλα Ευαγγελία
Παντερλή Πηνελόπη01 - -Bye
Γύρος 4
1Στεργιούλας Μάριος30 - 13Διαμαντάκος Σωτήριος
2Καζάζη Αικατερίνη20 - 12.5Μεταφτσής Δημήτρης
3Μαθιός Νίκος20 - 12Ταρασίδης Δημήτρης
4Σκούρα Ευαγγελία20,5 – 0,52Χριστοφής Βαγγέλης
5Λυμπέρης Δημήτρης10,5 – 0,51.5Μαθιού Δήμητρα
6Γουβάλα Ευαγγελία11 - 01Παντερλή Πηνελόπη
7Κατσούλης Εμμανουήλ11 - 01Πανούσος Παναγιώτης
8Πανούσος Ευάγγελος10 - 10.5Σάββας Κωνσταντίνος
Βασιλείου Γιώργος0.51 - -Bye
Γύρος 5
1Διαμαντάκος Σωτήριος41 - 03.5Μεταφτσής Δημήτρης
2Ταρασίδης Δημήτρης30 - 13Στεργιούλας Μάριος
3Γουβάλα Ευαγγελία20,5 – 0,52.5Σκούρα Ευαγγελία
4Χριστοφής Βαγγέλης2.50 - 12Καζάζη Αικατερίνη
5Μαθιού Δήμητρα21 - 02Κατσούλης Εμμανουήλ
6Λυμπέρης Δημήτρης1.50 - 12Μαθιός Νίκος
7Σάββας Κωνσταντίνος1.50,5 – 0,51.5Βασιλείου Γιώργος
8Παντερλή Πηνελόπη11 - 01Πανούσος Ευάγγελος
Πανούσος Παναγιώτης11 - -Bye
Γύρος 6
1Μαθιός Νίκος30 - 15Διαμαντάκος Σωτήριος
2Μεταφτσής Δημήτρης3.50 - 14Στεργιούλας Μάριος
3Καζάζη Αικατερίνη30,5 – 0,53Μαθιού Δήμητρα
4Σκούρα Ευαγγελία30 - 13Ταρασίδης Δημήτρης
5Χριστοφής Βαγγέλης2.50 - 12.5Γουβάλα Ευαγγελία
6Βασιλείου Γιώργος21 - 02Παντερλή Πηνελόπη
7Πανούσος Παναγιώτης20 - 12Σάββας Κωνσταντίνος
8Κατσούλης Εμμανουήλ21 - 01.5Λυμπέρης Δημήτρης
Πανούσος Ευάγγελος11 - -Bye
Γύρος 7
1Διαμαντάκος Σωτήριος61 - 03.5Καζάζη Αικατερίνη
2Στεργιούλας Μάριος51 - 03.5Γουβάλα Ευαγγελία
3Ταρασίδης Δημήτρης41 - 03.5Μεταφτσής Δημήτρης
4Μαθιού Δήμητρα3.51 - 03Βασιλείου Γιώργος
5Σάββας Κωνσταντίνος33Κατσούλης Εμμανουήλ
6Σκούρα Ευαγγελία33Μαθιός Νίκος
7Παντερλή Πηνελόπη21 - 02.5Χριστοφής Βαγγέλης
8Πανούσος Ευάγγελος2- - -2Πανούσος Παναγιώτης
Λυμπέρης Δημήτρης1.51 - -Bye
Αποτελέσματα ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου, κατηγορία Δημοτικά (Α-Γ)

    Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.


Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου – κατ. Γυμνασίων

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Γυμνασίων.

    Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.

ΣκακιέραΟνοματεπώνυμοΒαθμοίΑποτέλεσμαΒαθμοίΟνοματεπώνυμο
Γύρος 1
1Βαλσαμίδης Γιώργος01 - 00Παπαιωάννου Γιάννης
2Παρασκευάς Δημήτρης00 - 10Γιώργη Ανέστης
3Δημητράκης Στέλιος01 - 00Σαμολαδάς Χριστόδουλος
4Στροπωνιάτη Έλενα00,5 – 0,50Ζαβουδάκης Δημήτρης
5Κοντοριάνος Βασίλης01 - 00Σωματοπούλου Κυριακή
6Τζεμπετζίου Άλμπερτ00 - 10Κούκα Ισμίρ
7Λικάϊ Εμιλιάνο01 - 00Τρόκα Άγγελος
8Τσεσμελής Ηρακλής01 - 00Ματθαίου Νίκος
9Πανταζώνη Θεώνη00 - 10Τσολομύτη Φανή
10Χατζηνικήτας Νικόλας01 - 00Παπαθεοδώρου Γιάννης
Γύρος 2
1Κούκα Ισμίρ11 - 01Βαλσαμίδης Γιώργος
2Γιώργη Ανέστης11 - 01Λικάϊ Εμιλιάνο
3Τσεσμελής Ηρακλής11 - 01Δημητράκης Στέλιος
4Τσολομύτη Φανή11 - 01Κοντοριάνος Βασίλης
5Ζαβουδάκης Δημήτρης0.50 - 11Χατζηνικήτας Νικόλας
6Ματθαίου Νίκος00 - 10.5Στροπωνιάτη Έλενα
7Σαμολαδάς Χριστόδουλος01 - 00Πανταζώνη Θεώνη
8Παπαθεοδώρου Γιάννης00 - 10Σωματοπούλου Κυριακή
9Παπαιωάννου Γιάννης00 - 10Τζεμπετζίου Άλμπερτ
10Τρόκα Άγγελος00 - 10Παρασκευάς Δημήτρης
Γύρος 3
1Γιώργη Ανέστης21 - 02Τσεσμελής Ηρακλής
2Χατζηνικήτας Νικόλας21 - 02Κούκα Ισμίρ
3Στροπωνιάτη Έλενα1.50 - 12Τσολομύτη Φανή
4Βαλσαμίδης Γιώργος10 - 11Παρασκευάς Δημήτρης
5Σωματοπούλου Κυριακή10 - 11Δημητράκης Στέλιος
6Κοντοριάνος Βασίλης10 - 11Σαμολαδάς Χριστόδουλος
7Λικάϊ Εμιλιάνο11 - 01Τζεμπετζίου Άλμπερτ
8Πανταζώνη Θεώνη01 - 00.5Ζαβουδάκης Δημήτρης
9Παπαιωάννου Γιάννης00 - 10Ματθαίου Νίκος
10Τρόκα Άγγελος01 - 00Παπαθεοδώρου Γιάννης
Γύρος 4
1Τσολομύτη Φανή31 - 03Χατζηνικήτας Νικόλας
2Δημητράκης Στέλιος20 - 13Γιώργη Ανέστης
3Κούκα Ισμίρ20 - 12Τσεσμελής Ηρακλής
4Παρασκευάς Δημήτρης21 - 02Λικάϊ Εμιλιάνο
5Σαμολαδάς Χριστόδουλος21 - 01.5Στροπωνιάτη Έλενα
6Σωματοπούλου Κυριακή10,5 – 0,51Βαλσαμίδης Γιώργος
7Τζεμπετζίου Άλμπερτ11 - 01Κοντοριάνος Βασίλης
8Ματθαίου Νίκος11 - 01Πανταζώνη Θεώνη
9Ζαβουδάκης Δημήτρης0.50 - 11Τρόκα Άγγελος
10Παπαθεοδώρου Γιάννης00 - 10Παπαιωάννου Γιάννης
Γύρος 5
1Γιώργη Ανέστης40,5 – 0,54Τσολομύτη Φανή
2Τσεσμελής Ηρακλής31 - 03Παρασκευάς Δημήτρης
3Χατζηνικήτας Νικόλας31 - 03Σαμολαδάς Χριστόδουλος
4Τζεμπετζίου Άλμπερτ21 - 02Δημητράκης Στέλιος
5Τρόκα Άγγελος20 - 12Κούκα Ισμίρ
6Λικάϊ Εμιλιάνο20 - 12Ματθαίου Νίκος
7Στροπωνιάτη Έλενα1.50 - 11.5Σωματοπούλου Κυριακή
8Βαλσαμίδης Γιώργος1.50 - 11Κοντοριάνος Βασίλης
9Πανταζώνη Θεώνη10 - 11Παπαιωάννου Γιάννης
10Παπαθεοδώρου Γιάννης01 - 00.5Ζαβουδάκης Δημήτρης
Γύρος 6
1Χατζηνικήτας Νικόλας40 - 14.5Γιώργη Ανέστης
2Τσολομύτη Φανή4.51 - 04Τσεσμελής Ηρακλής
3Κούκα Ισμίρ31 - 03Σαμολαδάς Χριστόδουλος
4Ματθαίου Νίκος30,5 – 0,53Τζεμπετζίου Άλμπερτ
5Παρασκευάς Δημήτρης31 - 02.5Σωματοπούλου Κυριακή
6Δημητράκης Στέλιος2- - -2Λικάϊ Εμιλιάνο
7Κοντοριάνος Βασίλης20 - 12Τρόκα Άγγελος
8Παπαιωάννου Γιάννης20 - 11.5Στροπωνιάτη Έλενα
9Ζαβουδάκης Δημήτρης0.50 - 11.5Βαλσαμίδης Γιώργος
10Πανταζώνη Θεώνη10,5 – 0,51Παπαθεοδώρου Γιάννης
Γύρος 7
1Γιώργη Ανέστης5.51 - 04Κούκα Ισμίρ
2Παρασκευάς Δημήτρης41 - 05.5Τσολομύτη Φανή
3Τσεσμελής Ηρακλής41 - 04Χατζηνικήτας Νικόλας
4Σαμολαδάς Χριστόδουλος30 - 13.5Ματθαίου Νίκος
5Τρόκα Άγγελος30,5 – 0,53.5Τζεμπετζίου Άλμπερτ
6Βαλσαμίδης Γιώργος2.50 - 12.5Στροπωνιάτη Έλενα
7Σωματοπούλου Κυριακή2.51 - 02Λικάϊ Εμιλιάνο
8Δημητράκης Στέλιος20 - 11.5Πανταζώνη Θεώνη
9Παπαθεοδώρου Γιάννης1.50 - 12Κοντοριάνος Βασίλης
10Παπαιωάννου Γιάννης21 - 00.5Ζαβουδάκης Δημήτρης
Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου – κατ. Γυμνασίων

    Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.

 

 

Αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά γύρο 2ου Ατομικού Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σάμου – κατ. Λυκείων

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε πίνακες με αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ανά γύρο για το 2ο Ατομικό Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Σάμου για την κατηγορία Λυκείου.

    Αναφέρεται το ζευγάρι, το αποτέλεσμα και οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει ως εκείνη τη στιγμή από τους προηγούμενους γύρους.

ΣκακιεραΟνοματεπωνυμοΠοντοιΑποτελεσμαΠοντοιΟνοματεπωνυμο
Γύρος 1
1Αγγελάκη Κυριακή00 - 10Ντανγκάι Τζέρντι
2Παναγιώτου Μανόλης01 - 00Ανυφαντής Διαμαντής
3Γκότσης Δημήτρης00 - 10Πολυέζος Ηλίας
4Σκάρος Ελευθέριος01 - 00Καζάκος Γιώργος
5Κουμνιώτης Ρωμανός00 - 10Στάμος Νίκος
6Χατζηνικολάου Εμμανουήλ01 - 00Κουτσούκης Νεκτάριος
7Μπαζίνας Θωμάς00 - 10Χόνταϊ Ντόριαν
Γύρος 2
1Ντανγκάι Τζέρντι11 - 01Σκάρος Ελευθέριος
2Στάμος Νίκος10 - 11Παναγιώτου Μανόλης
3Πολυέζος Ηλίας10 - 11Χατζηνικολάου Εμμανουήλ
4Χόνταϊ Ντόριαν10 - 10Αγγελάκη Κυριακή
5Ανυφαντής Διαμαντής00 - 10Κουμνιώτης Ρωμανός
6Κουτσούκης Νεκτάριος00,5 - 0,50Γκότσης Δημήτρης
7Καζάκος Γιώργος00 - 10Μπαζίνας Θωμάς
Γύρος 3
1Παναγιώτου Μανόλης21 - 02Ντανγκάι Τζέρντι
2Χατζηνικολάου Εμμανουήλ21 - 01Κουμνιώτης Ρωμανός
3Αγγελάκη Κυριακή11 - 01Πολυέζος Ηλίας
4Μπαζίνας Θωμάς10 - 11Στάμος Νίκος
5Σκάρος Ελευθέριος10 - 11Χόνταϊ Ντόριαν
6Γκότσης Δημήτρης0,50 - 10Ανυφαντής Διαμαντής
7Καζάκος Γιώργος00 - 10,5Κουτσούκης Νεκτάριος
Γύρος 4
1Χατζηνικολάου Εμμανουήλ30 - 13Παναγιώτου Μανόλης
2Στάμος Νίκος20 - 12Αγγελάκη Κυριακή
3Ντανγκάι Τζέρντι20,5 - 0,52Χόνταϊ Ντόριαν
4Κουτσούκης Νεκτάριος1,50 - 11Μπαζίνας Θωμάς
5Ανυφαντής Διαμαντής10 - 11Πολυέζος Ηλίας
6Κουμνιώτης Ρωμανός11 - 01Σκάρος Ελευθέριος
7Γκότσης Δημήτρης0,51 - 00Καζάκος Γιώργος
Γύρος 5
1Παναγιώτου Μανόλης41 - 03Αγγελάκη Κυριακή
2Χόνταϊ Ντόριαν2,50 - 13Χατζηνικολάου Εμμανουήλ
3Πολυέζος Ηλίας20 - 12,5Ντανγκάι Τζέρντι
4Μπαζίνας Θωμάς20 - 12Κουμνιώτης Ρωμανός
5Στάμος Νίκος21 - 01,5Γκότσης Δημήτρης
6Σκάρος Ελευθέριος11 - 01,5Κουτσούκης Νεκτάριος
7Καζάκος Γιώργος00 - 11Ανυφαντής Διαμαντής
Γύρος 6
1Κουμνιώτης Ρωμανός30 - 15Παναγιώτου Μανόλης
2Ντανγκάι Τζέρντι3,50 - 14Χατζηνικολάου Εμμανουήλ
3Χόνταϊ Ντόριαν2,51 - 03Στάμος Νίκος
4Αγγελάκη Κυριακή30 - 12Μπαζίνας Θωμάς
5Ανυφαντής Διαμαντής20,5 - 0,51,5Κουτσούκης Νεκτάριος
6Γκότσης Δημήτρης1,50,5 - 0,52Σκάρος Ελευθέριος
7Πολυέζος Ηλίας21 - 00Καζάκος Γιώργος
Γύρος 7
1Παναγιώτου Μανόλης61 - 03,5Χόνταϊ Ντόριαν
2Χατζηνικολάου Εμμανουήλ51 - 03Αγγελάκη Κυριακή
3Μπαζίνας Θωμάς31 - 03,5Ντανγκάι Τζέρντι
4Κουμνιώτης Ρωμανός30 - 12Γκότσης Δημήτρης
5Κουτσούκης Νεκτάριος20 - 13Πολυέζος Ηλίας
6Καζάκος Γιώργος00 - 13Στάμος Νίκος
7Σκάρος Ελευθέριος2,51 - 02,5Ανυφαντής Διαμαντής
2o Aτομικό Σκακιστικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σάμου - Αποτελέσματα ανά γύρο

    Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να τα μελετήσετε σε ξεχωριστό αρχείο.

    Στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αποτελέσματα ανά γύρο και από τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες.

 

 

Κατάταξη Ατομικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2014

    Ακολούθως μπορείτε να βρείτε την τελική κατάταξη για το Ατομικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε, στις 22 Μαρτίου, στην Εμπορική Σχολή στο Καρλόβασι.

ΚΑΤΑΤΑΞΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟELOΣΥΛΛΟΓΟΣΒΑΘΜΟΙΝΙΚΕΣΙΣΟΠΑΛΙΕΣΗΤΤΕΣΠΑΙΧΝΙΔΙΑSBΝΙΚΕΣ
1Γιαλιάς Χρήστος1445Σκακιστικός όμιλος Ικαρίας440158,004
2Χασιώτης Σταμάτης1000Σκακιστικός όμιλος Σάμου430148,004
3Μαυρομιχάλης Κώστας1605Όμιλος Σκακιστών Καλαμάτας220135,002
4Γκιώνης Θανάσης1665Σκακιστικός όμιλος Σάμου220354,502
5Χατζηνικολάου Μανόλης1000Σκακιστικός όμιλος Σάμου210342,502
6Φραγκάκης Γιώργος1000110452,001
Διοργανωτές: Σκακιστικός Όμιλος Σάμου "Μέλισσος"
Αρχιδιαιτητής: Ροκοπάνος Νικόλαος
Διαιτητής: Τσολομύτης Αντώνης
Γραμματεία: Δρίτσας Δημήτριος - Αδαμάντιος
Μέρος: Εμπορική Σχολή - Καρλόβασι Σάμου
Ημερομηνία:22/03/2014
Μέσο ELO:1286

    Εναλλακτικά, παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε το ξεχωριστό αρχείο με τα στοιχεία της κατάταξης μετά από τους 5 γύρους που διήρκησε το τουρνουά.